Start   Guitars   Khaya Identity   Price    Videos   Contact 

Price List 2016   
K-14F \118,000.-(税抜)    
K-14Z \118,000.-(税抜)    
K-31F \134,000.-(税抜)    
K-31Z \134,000.-(税抜)    
K-32F \170,000.-(税抜)    
K-32Z \170,000.-(税抜)    
K-45F \256,000.-(税抜)    
K-45Z \256,000.-(税抜)    
K-32F Carsten Kobs Identity \410,000.-(税抜)    
K-32F Tobias Berg Identity \410,000.-(税抜)    Copyright(C) 2016 Nakabayashi Boeki Co,.Ltd All Rights Reserved.